vasiyet

Miras Hukuku

Category:

Product Description

Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar;
Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)’nın alınması
Miras sözleşmeleri
İzale-i şuyu davaları
Vasiyetnameler
Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar
Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
Mirasçılık belgesi’nin iptali davaları
Miras ile ilgili iade davaları
Miras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Miras Hukuku”