icra-ve-iflas

İcra ve İflas Hukuku

Category:

Product Description

İflas ve konkordato davaları
İcra Takip Davaları
İhtiyati haciz
Çek, senet ve ilamsız icra takipleri
İflasın ertelenmesi
Nafaka alacaklarının takibi
Çocuk teslimi icra takipleri
Toplu icra takibi, şirketler adına takipler
İcra takibine itiraz
İtirazın İptali – Kaldırılması davaları.
Şahıs ve İşletmeler arası uyuşmazlıkların çözümü.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “İcra ve İflas Hukuku”